De meeste mensen met ADHD, autisme en pdd-nos zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden. Toch blijkt het halen van het rijbewijs nog wel eens voor problemen te zorgen omdat mensen met ADHD en aan autisme verwante stoornissen op een andere manier leren dan de gemiddelde leerling. in het begeleiden van PTSS (posttraumatische stressstoornis) klachten, in het bijzonder na verkeersongevallen bent u bij Joop Majoor ook aan het juiste adres.

Joop Majoor kan deze leerlingen de rust, het vertrouwen en de juiste stimulans bieden om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het rijexamen.